Hala produkcyjno-magazynowa oraz budynek biurowo-socjalny - Wysogotowo.

5400 m2
Wideo 360:

Tereny inwestycyjne – Wysogotowo

Obręb ewidencyjny - Wysogotowo

Numery działek: 145/4; 140/10


INFORMACJE

- Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: TAK

   Numer uchwały: LV547/2009, data uchwalenia planu: 8 września 2009 roku.

  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zabudowa techniczno-produkcyjna (1P)


- Miejscowość: Wysogotowo


- Obręb ewidencyjny: Wysogotowo


- Maksymalna dostępna pow. w jednym kawałku: powierzchnia hal - 5400m2 


- Budynki i zabudowania na terenie - TAK


 - hala produkcyjno-magazynowa o pow. 4400 m2

 - budynek biurowo-socjalny o pow. ok. 1000 m2.


- Połączenie transportowe / droga dojazdowa do terenu - asfalt


- Uzbrojenie / istniejąca infrastruktura

  - elektryczność na terenie - TAK

  - gaz na terenie - NIE

  - woda na terenie - NIE

  - woda do celów socjalnych - NIE

  - woda do celów przemysłowych - NIE


KONTAKT DO WŁAŚCICIELA

tel. 602596595