Oferta inwestycyjna

Jankowice

91 ha


LOKALIZACJA
Południowa  strona drogi krajowej nr 92 (droga alternatywna dla autostrady A2 na przebiegu Poznań-Berlin). Około 8 km od obwodnicy miasta Poznania (droga ekspresowa S11). Około 20 km od lotniska Poznań Ławica.

OBECNE UŻYTKOWANIE
Rolne

PLAN
Zgodnie z istniejącym planem teren przeznaczony jest pod aktywizację gospodarczą (działalność usługowa, składowa, wytwórcza - nie zagrażająca środowisku naturalnemu.)

SĄSIEDZTWO
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny aktywizacji gospodarczej (firma Lidl Polska, Imperial Tabacco, Kraft Foods, Balma, Scania, Brenntag).  

UZBROJENIE
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w granicach terenu. Sieć energetyczna - dostępna moc ok. 5 MW. Sieć gazowa  znajduje się w ulicy Południowej; rura o średnicy 180 mm; w ulicy Poznańskiej rura o średnicy 90 mm.

FORMA I TRYB ZBYCIA
Negocjacje (właściciel prywatny)

;