Aktualności

30 czerwca - szkolenia online " Sukcesja firm. Planowanie spadkowe"

Vertex Securing i Poznań Biznes Partner zapraszają na bezpłatne szkolenie online "Sukcesja firm – planowanie spadkowe".

W trakcie spotkania będzie można dowiedzieć się:
• Jakie będą losy firmy w przypadku nagłej, przedwczesnej śmierci właściciela albo wspólników?
• Kto przejmie firmę po moim przejściu na emeryturę?
• Jak wykorzystać prawo spadkowe z korzyścią dla siebie, aby istnienie firmy nie zostało zagrożone, kiedy umrze właściciel lub współwłaściciel?
• Jak duże byłyby długi spadkowe i kto byłby zobowiązany do ich zapłaty (rozliczenia podatku, umowy kredytowe, wynagrodzenia i odprawy pracowników)?
• Jak rodzina poradziłaby sobie z utrzymaniem albo odbudową firmy po mojej śmierci?

Termin: 30.06.2020, godz. 18:00 – 20:00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

Program szkolenia:
1. Sukcesja Jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych – zagrożenia i rozwiązania – czas trwania: 25min
2. Sukcesja Spółki z o.o. – jak najlepiej zabezpieczyć spółkę na wypadek śmierci udziałowca – czas trwania: 25 min
3. Przerwa – 15 min
4. Sukcesja Spółek Jawnych i Komandytowych – problemy często napotykane w praktyce – czas trwania 25 min
5. Czas na pytania ze strony uczestników – czas trwania 25 min


Szkolenie jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest uprzednia rejestracja. Ilość miejsc jest ograniczona. W celu dokonania rejestracji prosimy Państwa o przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@vertex.org.pl wraz z informacjami:

1. Imię i nazwisko uczestnika
2. Numer telefonu (opcjonalnie)
3. Numer NIP przedsiębiorstwa z którym uczestnik jest związany
4. Pełniona przez uczestnika funkcja w przedsiębiorstwie (właściciel, udziałowiec, wspólnik itp.)

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.


źródło/grafika: FB Poznań Biznes Partner

;