Aktualności

Będą nowe zasady rozliczania VAT od handlu unijnego

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy implementującej unijne regulacje w zakresie opodatkowania VAT handlu między państwami UE. Nowe zasady zaczną obowiązywać już od stycznia 2020 roku. Zmiany dotkną m.in. dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Do przepisów vatowskich zostaną wprowadzone szczegółowe zasady opodatkowania VAT transakcji realizowanych przy wykorzystaniu magazynów konsygnacyjnych tzw. call-off stock. Dodatkowo doprecyzowane będą także reguły dotyczące opodatkowania VAT transakcji łańcuchowych. Zmianie ulegną również zasady korzystania z 0-proc. stawki VAT przez transakcjach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Dostawca towaru będzie miał obowiązek posiadania numeru VAT nabywcy.

Handel unijny na nowych zasadach

Regulacje unijne, które zgodnie z opublikowanym projektem mają zostać wprowadzone do ustawy o VAT, przewidują m.in. wprowadzenie uproszczenia w myśl którego – pod pewnymi warunkami – w ramach procedury magazynu call-off stock na dostawcy ciążyć będzie wyłączne obowiązek wykazania WDT w państwie rozpoczęcia transportu towarów. Obowiązek wykazania WNT spoczywać będzie z kolei na nabywcy, analogicznie jak ma to miejsce w standardowych transakcjach towarowych pomiędzy dwoma podatnikami.


źródło: www.prawo.pl

https://www.prawo.pl/podatki/vat-od-transakcji-unijnych-projekt-ustawy-zmiany-w-vat-projekt,436238.html;