Aktualności

Dotacje na szkolenia dla pracowników i pracodawców 50+

"Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu" to projekt realizowany przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Celem projektu jest wsparcie na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) z siedzibą lub oddziałem firmy w subregionie poznańskim   (w skład którego wchodzą powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski i Miasto Poznań). W ramach projektu wspierane są działania pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim. W chwili obecnej  pracodawca może ubiegać się o refundację wyłącznie kosztów szkolenia pracownika 50+, dzięki któremu podniesione zostaną jego kompetencje i kwalifikacje dostosowane do potrzeb pracodawcy. Drugą możliwością dla pracodawców, jest skorzystanie z tzw. usługi doradczej. Wszystko to przy refundacji nawet do 80% poniesionych kosztów. Projekt będzie realizowany do lutego 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym.


Usługi rozwojowe - szkolenia

Maksymalne, jednostkowa kwota dofinansowania szkolenia dla pracownika to 3 tys. zł. lub 50 tys. zł. na firmę. Realizator projektu zastrzega sobie jednak możliwość zmiany tych limitów. Wysokość refundacji w ramach pomocy de minimis wynosi odpowiednio:
mikroprzedsiębiorstwa – 80%; małe przedsiębiorstwa – 70% i średnie przedsiębiorstwa – 50 %.  Istotnym jest fakt, iż pracownika na każde szkolenie - Usługę Rozwojową -  powinien osobiście skierować pracodawca. Refundacji podlegają też wyłącznie koszty uczestnictwa w usługach rozwojowych dostępnych w
Bazie Usług Rozwojowych oznaczonych jako współfinansowane z EFS. (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl)


Usługi rozwojowe - diagnoza

Kwota dofinansowania w przypadku usługi diagnozy w danym przedsiębiorstwie równa się 1 200 zł., przy poziomie dofinansowania 100% ceny netto usługi. Ta forma wsparcia MŚP dedykowana jest firmą przechodzącym procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne.

W przypadku dodatkowych pytań, związanych z opisanym programem, zachęcamy do kontaktu z Tarnowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, osobiście – budynek B, pok. 17 lub mailowo: kontakt@tarnowo-podgorne.pl  Szczegółowe informacje związane  z projektem dostępne są także na stronie internetowej Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (www.warp.org.pl ). Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków można kierować do pracowników Działu Rozwoju WARP w dni robocze w godzinach od 8:00-15:00 pod numerem telefonu 61/65 63 500 (sekretariat) lub na adres mailowy: uslugirozwojowe@warp.org.pl

Przypominamy także o możliwości skorzystania z bezpłatnego wsparcia dla wszystkich przedsiębiorców działających na terenie gminy Tarnowo Podgórne oraz osób, które dopiero myślą o założeniu własnej firmy. Zachęcamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej i warsztatowej. Aktualne informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej www.tcwp.pl oraz na naszym profilu na FB. Zapraszamy!

 

Dagmara Orlik, TCWP

;