Aktualności

Firma w spadku - w planach ułatwienia w sukcesji.

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad projektem ustawy o sukcesji, przejęciu działań biznesowych przez spadkobierców osoby zmarłej prowadzącej działalność gospodarczą. Do tej pory bowiem jest tak, że w momencie śmierci osoby prowadzącej jednoosobową działalność, firma zostaje automatycznie zamknięta. Ministerstwo Rozwoju planuje stworzenie ustawy o sukcesji, dzięki której spadkobiercy będą mogli kontynuować działania biznesowe bez podatku spadkowego.

Projekt ustawy o sukcesji przewiduje rozwiązanie większości tych problemów. Nowe przepisy mają obowiązywać już od 2018 roku. Główną zmianą, jaką wprowadza ustawa jest powoływanie zarządcy sukcesyjnego, którego obowiązkiem będzie kontynuowanie działalności zmarłego. Będzie on prowadził firmę we własnym imieniu, ale na rachunek spadkobierców zmarłego. Nowe przepisy mają również wprowadzić zwolnienie z podatku od spadków w związku z przejęciem działalności.

Spadkobiercy zostają też bez pracowników, gdyż wraz ze śmiercią przedsiębiorcy rozwiązują się zawarte umowy o pracę, co oznacza również konieczność wypłacenie odpraw powiększonych o ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Ponadto wygasają również umowy z klientami firmy. To sprawia, że większość spadkobierców nie decyduje się na kontynuowanie działalności.

Ustawa ta miałaby naprawić niedoskonałości obecnego systemu prawnego. W chwili obecnej możliwe jest co prawda  kontynuowanie działalności gospodarczej zmarłego, niezbędne do tego jest jednak porozumienie spadkobierców i opłacenie podatków.

źródło: mala-firma.pl

;