Aktualności

Fundacja rodzinna - pomysł na sukcesję firm

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ma nowy pomysł na wsparcie sukcesji firm rodzinnych. Otwiera dyskusję nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego zupełnie nowej instytucji - fundacji rodzinnej.
Więcej szczegółów poznamy za kilka, kilkanaście dni. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marek Niedużak  zapowiedział, że w połowie września Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawi zarys tego nowego pomysłu. Opublikuje „Zieloną księgę” dotyczącą fundacji rodzinnej. Będzie to rodzaj wstępnych, niesformalizowanych konsultacji, otwarcie dyskusji. - W "Zielonej księdze" nie będziemy proponować konkretnych przepisów, tylko najpierw pokazać, jak to działa w innych krajach, a dalej podać potencjalne pomysły na wprowadzenie tego rozwiązania do polskiego systemu prawnego - wyjaśnił Marek Niedużak.

To instytucja, która funkcjonuje w niektórych krajach europejskich. Polega na tym, że powołuje się specjalną fundację rodzinną i na nią przenosi się majątek firmy. Należy to zrobić jeszcze za życia, a najpóźniej w testamencie. Fundacja działa mając np. na względzie interes rodziny. Generalnym celem fundacji rodzinnej ma być nie tylko sukcesja, ale też akumulacja i ochrona kapitału, niedopuszczenie do rozdrobnienia firmy, tak by pozostała ona jako całość gospodarcza.

Od 25 listopada 2018 r. obowiązuje ustawa o sukcesji dla firm jednoosobowych. W CEIDG zarejestrowano już ok. 8 tys. zarządców sukcesyjnych, czyli osób, które na wypadek śmierci przedsiębiorcy mają przeprowadzić firmę przez okres sukcesji.

źródło: www.prawo.pl

;