Aktualności

Opłaty za torby foliowe i obowiązek ich ewidencjonowania

Sklepy i hurtownie będą musiały nie tylko oddać państwu 20 groszy od każdej plastikowej torby, ale również prowadzić ich ewidencję i wpisać się do bazy danych o odpadach. Dla niektórych to może oznaczać znaczne zwiększenie obowiązków. A zaczną one obowiązywać już w najbliższych tygodniach.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która czeka na podpis prezydenta przewiduje też istotne zmiany m.in. w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Od 1 września rozszerza ona obowiązek pobierania opłaty recyklingowej. Ponadto już po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw wprowadza obligatoryjną ewidencję i sprawozdawczość dla podmiotów ją pobierających.
Dla sklepów i hurtowni to oznacza nowe obowiązki. - Będą musiały dopilnować terminów  złożenia wniosku o wpis do BDO, składania rocznych sprawozdań oraz przekazania pobranej opłaty na rzecz organów – tłumaczy Nina Kuśnierewicz z praktyki prawa ochrony środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy. - Projektowane przepisy mogą więc okazać się uciążliwe szczególnie dla przedsiębiorców prowadzących małe punkty handlu detalicznego – ocenia.

Więcej toreb objętych opłatą recyklingową

Obecnie ustawa wyróżnia dwie kategorie toreb na zakupy z tworzywa sztucznego:

  • lekkie – o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów (zwykłe reklamówki),
  • bardzo lekkie – o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (cienkie „foliówki” do pakowania żywności sprzedawanej na wagę).

Opłata recyklingowa w wysokości 20 groszy obejmuje tylko torby lekkie od 15 do 50 mikrometrów, tj. zwykłe reklamówki. Nie dotyczy „foliówek” do pakowania produktów oferowanych luzem, np. na warzywa, pieczywo oraz toreb z materiału trwalszego (o większej grubości) niż standardowe reklamówki, zwykle dawane w sklepach z odzieżą, agd i rtv, ale też spożywczych. Jeśli sklepy pobierają za nie opłaty, to trafiają one do ich kasy, a nie budżetu państwa. Teraz to się zmieni. Zgodnie z nowelizacją w projekcie rozporządzenia skierowanym do konsultacji w piątek 2 sierpnia minister środowiska wskazał, że opłata recyklingowa wyniesie 20 groszy.
- Aby usunąć powstałą lukę do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzono kategorię toreb „pozostałych” – o grubości materiału minimum 50 mikrometrów, a ich sprzedaż objęta zostanie 20 groszową opłatą recyklingową – tłumaczy Nina Kuśnierewicz. W efekcie wszystkie jednostki handlu detalicznego i hurtowego będą zobowiązane pobierać opłatę recyklingową od wszystkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego – tj. toreb lekkich i toreb pozostałych. Wyłączone spod obowiązku pozostaną, podobnie jak dotychczas, jedynie lekkie torby do pakowania żywności sprzedawanej na wagę.

Miesięcznie zamiast rocznie

Zmieni się też częstotliwość przekazywania opłat do budżetu. Obecnie jest to raz w roku, w terminie do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pobrano opłatę. – Gdy zmiany wejdą w życie, przedsiębiorca będzie zobowiązany przekazywać opłatę w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana – tłumaczy Nina Kuśnierewicz. Z tym, że przekazywanie opłaty recyklingowej pobranej w 2019 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych. Resort finansów szacuje, że nowe zasady poboru opłaty recyklingowej jeszcze w tym roku przyniosą budżetowi państwa dodatkowe 63 mln zł. W przyszłym roku z opłaty wpłynie 1,42 mld zł. Według resortu Polak zużywa 150 toreb foliowych rocznie, po przemnożeniu tego przez 20 groszy i 38,4 mln osób wychodzą miliardy. Ministerstwo Środowiska liczy jednak, że korzystanie z foliowych toreb będzie się stopniowo zmniejszać. Jak wynika z badań zleconych przez resort w 2018 r., 16,4 proc. respondentów wyrzuca je już po pierwszym użyciu.

Większa sprawozdawczość

Prowadzący sklepy i hurtownie oferujący torby z tworzywa sztucznego będą musieli też prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych toreb objętych opłatą recyklingową w formie papierowej lub elektronicznej i przechowywać ją 5 lat. Przedsiębiorca mający więcej niż jeden sklep będzie musiał ją prowadzić oddzielnie dla każdej placówki. Ponadto będą musieli też zarejestrować się w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).  Wniosek o wpis do BDO w przypadku prowadzących działalność przed wejściem w życie nowelizacji będzie musiał zostać złożony do właściwego miejscowo marszałka województwa w terminie do 31 grudnia 2019 r.

źródło: www.prawo.pl

;