Aktualności

Ostatni dzień na oświadczenia w sprawie cen energii!

Dzisiaj (wtorek 13 sierpnia) upływa termin składania oświadczeń uprawniających do skorzystania z mechanizmu chroniącego przed wzrostem cen prądu. Złożenie oświadczenia - potwierdzającego status uprawnionego - jest konieczne by w drugim półroczu 2019r. mógł on być rozliczany według cen i stawek opłat za energię elektryczną, stosowanych 30 czerwca 2018r.

Po uchwalonej 31 lipca br. przez Sejm a następnie przyjętej 2 sierpnia przez Senat bez poprawek nowelizacji ustawy, mikro i mali przedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające do 50 pracowników lub z przychodami maksimum 10 mln euro przez 2 lata szpitale, jednostki sektora finansów publicznych w tym samorządy i uczelnie publiczne zyskały więcej czasu na złożenie oświadczeń do sprzedawców energii, potwierdzających status odbiorcy końcowego. Nowelizacja tzw. ustawy prądowej przesunęła termin ich złożenia z 29 lipca na 13 sierpnia. 

Wielu przedsiębiorców twierdziło, że pierwotny, ustawowy termin na złożenie oświadczeń był za krótki, zwłaszcza, że nie było kampanii informacyjnej. Nowelizacja ustalająca termin na złożenie oświadczeń do 29 lipca zaczęła obowiązywać 29 czerwca. Choć sprzedawcy prądu przyjmowali oświadczenia w poniedziałek 29 lipca do północy, to wielu przedsiębiorców nie zdążyło ich złożyć, ponieważ kampania informacyjna rozpoczęła się tak naprawdę dopiero 26 lipca.

źródło: www.prawo.pl

;