Aktualności

PUP Dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej - zostały 4 dotacje!

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z zaangażowaniem środków finansowych wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach krajowych środków Funduszu Pracy oraz środków europejskich w zakresie projektu PO WER.

Kontynuowany jest natomiast nabór wniosków w zakresie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu WRPO. W ramach tego projektu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu posiada jeszcze środki, na realizację wniosków kobiet powyżej 50 lat – 4 dotacje.

Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 21.000 zł.
 
Informujemy, że wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny należy składać w Kancelarii Urzędu (pokój 104). Uwzględniane będą wnioski kompletne i złożone na drukach obowiązujących w 2019r. z wszystkimi wymaganymi załącznikami a ich przyjmowanie będzie prowadzone do wyczerpania limitu środków finansowych.
 
W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej,
  2. spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach,
  3. kolejność złożenia wniosku.
Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, aktualny formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu http://poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej.

Zachęcamy także do skorzystania z możliwości bezpłatnej konsultacji przygotowanych dokumentów w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości (Poznań, ul. Klasztorna 16, codziennie od 9.00 do 15.00, tel. 61 8532186).

źródło: poznan.praca.gov.pl
;