Pracodawco skorzystaj z refundacji kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30.go roku życia.
źródło: PUP

Data dodania: 2017-09-20

Data aktualizacji: 2017-09-20