Aktualności

Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika PUP - trwa nabór wniosków.

Pracodawco skorzystaj z refundacji kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30.go roku życia.
źródło: PUP

;