Aktualności

Sfinansuj kursy i szkolenia z Bazą Usług Rozwojowych

Program: Podmiotowy System Finansowania
Instytucja udzielająca wsparcia: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Termin przyjmowania wniosków: do 31.03.2023
Poziom dofinansowania:
•    mikroprzedsiębiorstwo - do 80%;
•    małe przedsiębiorstwo - do 70%;
•    średnie przedsiębiorstwo - do 50% ;
Maksymalna wartość projektu: do 6250,00 zł netto na 1 pracownika
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie rozwoju przedsiębiorców i ich pracowników w modelu popytowym - przedsiębiorca samodzielnie wybiera usług ęz Bazy Usług Rozwojowych, która odpowiada na jego indywidualne potrzeby rozwojowe, m. in.:
•    studia podyplomowe;
•    kursy, szkolenia, warsztaty;
•    coaching, mentoring;
•    doradztwo;
•    e-learning;
•    egzaminy;
Uwaga:
Poziom dofinansowania uzależniony jest od spełnienia przez beneficjenta następujących kryteriów:
•    przedsiębiorca działa w branży smart specialisation;
•    projekt obejmuje wsparciem pracowników w wieku 50+;
•    projekt obejmuje wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach;
•    projekt obejmuje usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji;
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-dofinansowanie
Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych
ul. Górecka 115
61-475 Poznań
biuro@spoldzielnia.org
www.spoldzielnie.org
Tel. 61 887 11 66
;