Aktualności

Składki ZUS jednym przelewem już od 1 stycznia 2018r.

Od 1 stycznia 2018r. przedsiębiorcy będą opłacać należności wobec publicznego ubezpieczyciela ZUS jednym przelewem, na indywidualny, przypisany sobie rachunek składkowy.

Od początku przyszłego roku kalendarzowego  osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą musiały wykonywać trzech albo czterech przelewów, na różne konta związane z konkretnymi składkami ZUS. Obecnie opłacanie składek jest czasochłonne, gdyż każdą składkę należy przelewać na inne konto ubezpieczyciela.

Od początku października bieżącego roku ZUS zacznie wysyłać do przedsiębiorców indywidualne numery rachunków składkowych. Ubezpieczyciel przekaże je wszystkim płatnikom, również tym zagranicznym. Jeśli informacja o nowym rachunku nie dotrze do przedsiębiorcy do końca roku, powinien on skontaktować się z ZUS, najlepiej bezpośrednio w oddziale lub poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej. Dotychczasowe rachunki do opłacania składek zostaną bowiem zamknięte 31 grudnia 2017 r.

Jeśli należności wobec ZUS zostały rozłożone na raty, od 1 stycznia 2018 należy je wpłacać na indywidualny rachunek składkowy.
Numer rachunku składkowego zostanie przekazany każdemu przedsiębiorcy listem poleconym. Warto więc sprawdzić, czy ZUS posiada aktualny adres do korespondencji lub adres siedziby firmy, by nie było problemów z dostarczeniem informacji o nowym rachunku.

Indywidualny rachunek składkowy

Indywidualny numer rachunku, jaki otrzyma każdy właściciel firmy składa się z 26 cyfr, z których 2 pierwsze to liczba kontrolna, 11 kolejnych do stały numer dla opłat składkowych ZUS, kolejne 3 to liczba uzupełniająca, a ostatnie 10 będzie zgodne z numerem NIP przedsiębiorcy.

Od 2018 roku do opłacania wszystkich składek będzie służył właśnie ten rachunek. Będzie wystarczyło podać numer konta i przelać na niego sumę należnych wobec ZUS składek. To właśnie przez to indywidualne konto ZUS będzie dokonywał rozliczeń z przedsiębiorcą.

Źródło: www.mala-firma.pl

;