Aktualności

Szkolenie online "Pierwszy krok w biznesie" 21-24 września

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne szkolenie online „Pierwszy krok w biznesie” w terminie 21-24 września 2020r., w godz. 16:30-19:45

 

Program szkolenia (16 godzin):

BLOK I – Przygotowanie do zaplanowania działalności gospodarczej

1.       Pomysł na biznes – analiza rynku, zarządzanie i planowanie w firmie

2.       Marketing – promocja i wizerunek firmy, pozyskiwanie klientów

3.       Biznesplan – zasady sporządzania

4.       Finansowanie działalności gospodarczej – źródła i zasady pozyskiwania

 

BLOK II – Formalno-prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej

1.       Obowiązujące akty prawne

2.       Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej

3.       Opracowanie praktyczne, w wersji papierowej i elektronicznej dokumentów rejestrowych firmy (wpisy i zmiany w CEiDG, baza przedsiębiorców, urząd statystyczny – wyszukiwarka PKD)

4.       Wymogi dot. prowadzenia działalności gospodarczej – pozwolenia, koncesje, licencje itp.

 

BLOK III – Rozliczenie księgowe w firmie

1.       Formy opodatkowania działalności gospodarczej

2.       Podatek VAT ( w tym Jednolity Plik Kontrolny według aktualnych wytycznych, mechanizm podzielonej płatności – Split Payment)

3.       Rodzaje dokumentacji księgowej

4.       Rozliczenia ZUS i US również przy wykorzystaniu Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ( dostępny w załączniku) na adres: powp@poznan.praca.gov.pl

W dniu szkolenia uczestnicy otrzymają na podany adres e-mail wiadomość z linkiem do wejścia na platformę e-learningową.

;