Aktualności

Usługi rozwojowe - IV nabór wniosków w ramach projektu.

Już po raz kolejny mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu poznańskiego mogą składać wnioski na dofinansowanie kosztów usług szkoleniowych i doradczych w ramach projektu „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu”. Maksymalna kwota dofinansowania: 3 000 zł./pracownik i 50 000 zł./firma.

Złóż wniosek na dofinansowanie:
– usług rozwojowych (szkolenia i kursy dla pracowników)
– usługę diagnozy (analiza potrzeb przedsiębiorstwa).
I.    Usługi rozwojowe
• Termin naboru: 2-8 października 2017 r.
• Maksymalne kwoty dofinansowania :
3 000 zł/Pracownik oraz 50 000 zł/Firma

• Grupa docelowa: MŚP (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej), w tym przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne oraz osoby pracujące w MŚP.
• Kryteria punktowane:
– przedsiębiorstwa działające w branżach SMART
– osoby w wieku 50+
– osoby z niskimi kwalifikacjami
– udział w usłudze, kończącej się zdobyciem kwalifikacji
– udział w usłudze po raz pierwszy
– złożenie Formularza zgłoszeniowego na usługę Diagnozy potrzeb szkoleniowych.
Uwaga! Refundacji podlegają koszty uczestnictwa w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych oznaczonych jako współfinansowane z EFS.
Kwota alokacji: 1 070 000 zł.(I część 802 500 / II część 267 500)
UWAGA! Od VI naboru (w październiku) planowana jest zmiana w zapisach regulaminu. Nabór będzie prowadzony na Usługi Rozwojowe których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 20 dnia miesiąca,  następującego po złożeniu Formularza (nie dotyczy studiów podyplomowych).
II.    Diagnoza
• Termin naboru: 1-31 października 2017 r.
• Kwota dofinansowania:
1 200 zł dla firmy
• Grupa docelowa: MŚP, w tym przechodzące procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne.
Kwota alokacji: 30 000 zł.
________________________________________
Jak wnioskować o wsparcie?
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy Generator wniosku – aplikację, która pomoże Państwu w sprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
Pobierz generator wniosku!
(Aktualna wersja generatora wniosku dotycząca naboru na Usługi Rozwojowe będzie dostępna od 29 września)
Formularz w wersji elektronicznej należy wysłać w terminie naboru na adres e-mail: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl


link do strony: http://warp.org.pl/vi-nabor-wnioskow-uslugi-rozwojowe/


źródło: warp;