Aktualności

UWAGA! rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie działalności gosp. z PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w dniu 20.01.2020r. na urzędowej stronie internetowej oraz w gablotach informacyjnych na terenie Urzędu zostały zamieszczone nowe „Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu" oraz dokumenty dot. ubiegania się o przedmiotowe środki.

Wobec powyższego tut. Urząd informuje, że przystępuje do naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.
W bieżącym roku planowane jest zgodnie z posiadaną  pulą środków finansowych udzielenie pomocy 389 osobom, w tym:
  1. w ramach realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich - PO WER i WRPO - 359 dotacji w tym:
  1. dla osób do 30 roku życia łącznie 199 dotacji,
  2. dla osób w wieku powyżej 30 roku życia łącznie 160 dotacji w tym w szczególności  dla osób które posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie lub znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych albo przekroczyli 50 rok życia.
  1. w ramach realizacji programu ze środków krajowych Funduszu Pracy – 30 dotacji dla osób bezrobotnych bez dodatkowych kryteriów.
Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 21.000 zł.
 
Informujemy, że wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny należy składać w Kancelarii Urzędu (pokój 104). Uwzględniane będą wnioski kompletne i złożone na drukach obowiązujących w 2020r. z wszystkimi wymaganymi załącznikami a ich przyjmowanie będzie prowadzone do wyczerpania limitu środków finansowych.
W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. kolejność złożenia wniosku,
  2. spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach,
  3. kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej.
Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, aktualny formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu https://poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej
Zachęcamy także do skorzystania z możliwości bezpłatnej konsultacji przygotowanych dokumentów w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości (Poznań, ul. Klasztorna 16, codziennie od 9.00 do 15.00, tel. 61 8532186).

źródło: PUP Poznań https://poznan.praca.gov.pl/-/11200386-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-dzialalnosci-gospodarczej

;