Aktualności

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany w wykazie zawodów nie wymagających informacji starosty.

Informujemy, że z dniem 8.08.2017r. weszło w życie Rozporządzenie Nr 24/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.07.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wiel. z dnia 24 lipca 2017r. poz. 5210). Rozporządzenie rozszerza wykaz zawodów i rodzajów pracy, wobec których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga dostarczenia przez pracodawcę informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Poniżej aktualny wykaz.

źródło: PUP
 

L.p. Nazwa zawodu Kod zawodu*
1. magazynier 432103
2. kucharz 512001
3. murarz 711202
4. murarz-tynkarz 711204
5. betoniarz 711401
6. cieśla 711501
7. betoniarz-zbrojarz 711402
8. zbrojarz 711404
9. cieśla szalunkowy 711502
10. stolarz budowlany 711503
11. dekarz 712101
12. cykliniarz 712201
13. glazurnik 712202
14. parkieciarz 712203
15. posadzkarz 712204
16. pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 712290
17. tynkarz 712303
18. monter płyt gipsowo-kartonowych 712901
19. monter systemów suchej zabudowy 712902
20. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
21. monter stolarki budowlanej 712906
22. malarz-tapeciarz 713101
23. malarz budowlany 713102
24. spawacz 721204
25. mechanik pojazdów samochodowych 723103
26. elektromonter linii kablowych 741301
27. rozbieracz-wykrawacz 751104
28. rzeźnik-wędliniarz 751105
29. stolarz meblowy 752208
30. pozostali stolarze meblowi i pokrewni 752290
31. tapicer meblowy 753403
32. pozostali tapicerzy i pokrewni 753490
33. szwaczka maszynowa 815301
34. kierowca ciągnika siodłowego 833202
35. kierowca samochodu ciężarowego 833203
36. pomocniczy robotnik budowlany 931301
37. pakowacz ręczny 932101
38. robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej
niesklasyfikowani
9329
39. robotnik magazynowy 933304
40. pomoc kuchenna 941201
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r . w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1145)


;