Aktualności

Zawieszenie przyjmowania wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że z dniem 27.06.2019r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski dotyczące przedmiotowych środków, które aktualnie są w posiadaniu tut.Urzędu w całości wyczerpują posiadane środki finansowe przeznaczone w bieżącym roku na udzielanie ww. formy pomocy.
Wznowienie naboru nastąpi odrębnym komunikatem w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację tej formy pomocy.


źródło: PUP Poznań

;