Dofinansowanie

Przedsiębiorcy, obok samorządów są obecnie największymi beneficjentami funduszy unijnych. Na ich rozwój latach 2014-2020 przeznaczono blisko 20 mld euro, z każdym rokiem jednak będzie coraz trudniej je zdobyć. Obecnie największy wachlarz wsparcia mają do dyspozycji mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w zakresie innowacji, ochrony środowiska czy też działań na rynkach zagranicznych. Warto się więc zastanowić w jakim obszarze chcemy rozwijać firmę, bo od tego zależy poziom wsparcia, jakie będzie można uzyskać oraz ścieżka wnioskowania. Dla ułatwienia poniżej przedstawiamy wszystkie aktualne możliwości pozyskania dofinansowania w 2020 r. w układzie tabelarycznym w podziale na obszary, w jakich można pozyskać środki (z odesłaniem do dokładniejszych informacji w ramach poszczególnych konkursów):

Zobacz również: instrumenty finansowe w ramach programów COSME, Horyzont 2020, LIFE i EaSI

ŚRODKI BEZZWROTNE
Zakres tematyczny Program Środki Instytucja udzielająca wsparcia
kursy, szkolenia
Krajowy Fundusz Szkoleniowy instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
WRPO 8.3.2
regionalne
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
zatrudnienie pracownika Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Bony zatrudnieniowe instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Świadczenie aktywizacyjne instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+ instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Grant na telepracę instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Prace interwencyjne instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
zatrudnienie osoby niepełnosprawnej Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Refundacja kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Refundacja kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
profilaktyka zdrowotna
WRPO 6.6.2 regionalne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
ergonomia stanowiska pracyWRPO 6.6.1
regionalne
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
ochrona własności przemysłowej POIR 2.3.4 krajowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
innowacje WRPO 1.5.2 regionalne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
POIR 2.3.2 krajowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
POIR 3.2.2 krajowe Bank Gospodarstwa Krajowego
B+R WRPO 1.2
regionalne
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
POIR 1.1.1
krajowe Ministerstwo Rozwoju

POIR 2.1

krajowePolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
POIR 3.2.1
krajowePolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
POIR 4.1.4
krajowe
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
działania proeksportowe POIR 3.3.3 krajowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
design
POIR 2.3.5
krajowe
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
doradztwo POWER 2.21 krajowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
WRPO 1.3.1
regionalne
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
żłobki, przedszkola WRPO 6.4.1
regionalne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
WRPO 8.1.1
regionalne
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Maluch+ programy rządowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
programy branżowe
POIR 1.2 (branża stalowa, gier, stoczniowa)
krajowe
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
klastry POIR 2.3.3 krajowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ZWROTNE POŻYCZKI, KREDYTY I PORĘCZENIA
zatrudnienie pracownika JEREMIE2 regionalne Bank Gospodarstwa Krajowego
rozszerzenie działalności JEREMIE2 regionalne Bank Gospodarstwa Krajowego

Pożyczka na rozwój
krajowe
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
innowacje JEREMIE2 regionalne

Bank Gospodarstwa Krajowego

;