Pożyczki


JEREMIE

To inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia polegająca na oferowaniu dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej zwłaszcza start-up’om, przedsiębiorcom nie posiadającym historii kredytowej czy nie posiadającym zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Parametry pożyczki dla standardowego przedsięwzięcia (kolumna „Wartość) i dla przedsięwzięć innowacyjnych zgodnie z Opinią o Innowacyjności (kolumna „Wartość innowacje”) zawarto w tabeli poniżej:

Tab. 1 Parametry pożyczek JEREMIE

Lp Parametr Wartość Wartośc innowacje
1 kwota pożyczki do 1 000 000,00 PLN od 1 000 000,01 PLN
do 2 500 000,00 PLN
2 okres finansowania maksymalnie
60 miesięcy (5 lat)
maksymalnie
120 miesięcy (10 lat)
3 oprocentowanie pożyczki
na zasadach rynkowych
od 3,35 % p.a. n/d
  oprocentowanie pożyczki
na zasadach de minimis
od 0,00 % p.a. od 2,50 % p.a.
4 prowizja / opłaty dodatkowe od 0,00 % wartości pożyczki od 0,00 % wartości pożyczki
5 karencja w spłacie do 6 miesięcy do 6 miesięcy


poręczenia JEREMIE scharakteryzowano poniżej

Tab. 2 Parametry poręczeń JEREMIE

Lp Parametr Wartość
1 wartość poręczenia do 80 % kwoty Kredytu, maksymalnie 1 000 000 PLN
2 okres poręczenia maksymalnie 66 miesięcy (5,5 roku) ale nie dłużej niż 6 m-cy od daty wygaśnięcia Kredytu
3 prowizja / opłaty dodatkowe od 100.00 PLN

W województwie wielkopolskim wyłoniono kilkunastu pośredników udzielających pożyczek, kredytów i poręczeń przedsiębiorcom. Aktualne dane i warunki mogą Państwo znaleźć pod adresem: http://www.jeremie.com.pl/wielkopolskie/gdzie-sie-zglosic/

 

;