Oświadczenie dot. ograniczenia cen prądu

W dniu 10.11.2022 r. zostało wydane i opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego w celu ograniczenia cen energii elektrycznej. Zgodnie z tym rozporządzeniem do 30 listopada 2022 r. odbiorcy, czyli przedsiębiorcy, szkoły, szpitale, spółki komunalne oraz gminy, powinni złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785zł/MWh (79 groszy/kWh).
Dlatego też przypominamy o złożeniu na czas oświadczenia do swoich dostawców energii w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej w prowadzonej przez państwa działalności gospodarczej.

Załącznik:

Wzór oświadczenia wraz z rozporządzeniem

 

materiał nadesłany: Alo-2