Dofinansowanie projektów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Przedsiębiorco! Weź udział w konkursie, w którym możesz otrzymać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

Termin składania wniosków: 1 czerwca – 30 czerwca 2021 r.

W konkursie wybrane zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Szczegółowe warunki konkursu przedstawione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS.

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS – Informacje dotyczące konkursu „Dofinansowanie projektów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” – link

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie:

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Sposób komunikacji

Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie od dnia ogłoszenia konkursu.

Dokumenty dotyczące konkursu do pobrania

Regulamin konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2022 r. (pdf 378kb)
Załącznik Nr 1 – Kryteria wyboru projektów w ramach Programu dofinansowania (pdf 244kb);
Załącznik Nr 2 – Formularz Wniosku o dofinansowanie (pdf 2,7mb);
Załącznik Nr 3 – Instrukcja wypełniania i wysyłania Wniosku (pdf 3,2mb);
Załącznik Nr 4 – Katalog działań inwestycyjnych i doradczych (pdf 287kb);
Załącznik Nr 5 – Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy (1,6mb);
Załącznik Nr 6 – Wzór Umowy (pdf 657kb);
Załącznik Nr 7 – Wytyczne do opracowania oceny ryzyka zawodowego (pdf 274kb);
Załącznik Nr 8 – Wytyczne do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (pdf 275kb).

Przeczytaj, co powinieneś zrobić, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie projektu:

 • Pobierz dokumenty dotyczące konkursu i zapisz je na dysku swojego komputera.
 • Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do Regulaminu konkursu, w tym z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 • Wypełnij wniosek o dofinansowanie i zapisz go na swoim komputerze.
 • Jeśli masz problem z pobraniem wniosku, sprawdź jak go pobrać (plik pdf 141 kb).
 • Sprawdź w Regulaminie konkursu, jakie załączniki do Wniosku o dofinansowanie są wymagane i przygotuj ich wersję elektroniczną w swoim komputerze. Wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w formacie .pdf (maksymalnie 5 000 kB), a zdjęcia w formacie .gif lub .jpg (maksymalnie 500 kB). Możesz również przesłać pliki spakowane w formacie .zip. (maksymalnie 7 000 kB).
 • Gdy przygotujesz wniosek o dofinansowanie i załączniki, wejdź na stronę prewencja.zus.pl, wybierz opcję „Wysyłam Wniosek” i dodaj dokumenty do wysłania. Pamiętaj, aby wysłać ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie i załączniki. Strona prewencja.zus.pl będzie aktywna od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.
  Wciśnij przycisk „Wyślij”, aby przesłać wniosek wraz z załącznikami do ZUS.
  Wyświetli się „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, które jest potwierdzeniem przesłania dokumentów do ZUS. Pobierz potwierdzenie w wersji pdf.

Ważne!

 • Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej musi posiadać liczbę kontrolną i być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób zwizualizowany.
 • Wniosek wraz z załącznikami złóż wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.
 • Za każdym razem, gdy zmienisz zapisy we wniosku o dofinansowanie, zmieni się jego liczba kontrolna.
 • Zapisz na swoim komputerze wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie oraz „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, którą wysłałeś do ZUS.
 • Rozpatrzymy Twój wniosek, jeśli przekażesz nam jego wersję elektroniczną, a dodatkowo jeśli wniosek w formie elektronicznej będzie na każdej stronie posiadać taką samą liczbę kontrolną.
 • Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl od dnia ogłoszenia konkursu.
 • Przed wysłaniem e-maila zapoznaj się z przykładowymi pytaniami i odpowiedziami:
 • Katalog przykładowych pytań i odpowiedzi (plik pdf 1,5 mb)
 • Wyniki konkursu ogłosimy do 31 grudnia 2021 r.

 

źródło: www.zus.pl