Kończą się nabory w ramach Tarczy Antykryzysowej PUP

Przedsiębiorcy przypominamy! Nabór wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, trwa do 10 czerwca 2021r.

Do tego czasu, jest jeszcze możliwość wnioskowania o:

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb)
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15 zzc)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15 zze)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art. 15 zze2)
  • Niskooprocentowana pożyczka (art.15 zzd)
  • Pożyczka dla organizacji pozarządowych (art.15 zzda)

ww. instrumenty o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowane są do 30 czerwca 2021r.

Wobec powyższego, aktualne przepisy wskazują na możliwość przyznawania wsparcia dla wniosków złożonych w ramach art. 15zzb , 15 zzc, 15 zze, 15 zze2,
które wpłynęły w kwietniu na okres 3 miesięcy, natomiast w maju – na okres 2 miesięcy, a w czerwcu na 1 miesiąc.

Wnioski, które zostaną złożone na okres dłuższy niż wskazują przepisy będą podlegały korekcie.

 

źródło: poznan.praca.gov.pl