Pracodawco, szukasz pracownika? Wsparcie z PUP Poznań

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza przedsiębiorców planujących zatrudnienie pracownika do współpracy.  W 2022 roku przedsiębiorcy będą mogli otrzymać środki finansowe na ten cel.
W ofercie:
staże
refundacja części wynagrodzenia i składek społecznych – prace interwencyjne
wsparcie finansowe dla zatrudniających rodziców powracających na rynek pracy
dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie osób 50+
dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie młodych osób do 30 r.ż. – bony zatrudnieniowe
szkolenia kandydatów do pracy pod potrzeby firmy – trójstronne umowy szkoleniowe

UWAGA: powyższe nie jest wsparciem w ramach tarczy antykryzysowej.

 

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu