Szkolenie 22.06 – Skuteczna komunikacja w procesie sprzedaży

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, bezpłatnych warsztatach online, pt. : „Skuteczna komunikacja w procesie sprzedaży”.

Kiedy? 22 czerwca 2022r.

Czas szkolenia online: 9:00-15:00

 • networking – 9:00-10:00
 • zajęcia online – 10:00-15:00 ( w tym praca indywidualna i w grupach – 2h)

WAŻNE!

Prosimy by każdy z Uczestników szkolenia przygotował:

 • sprawny/działający mikrofon – celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
 • sprawną/działającą kamerę – celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
 • arkusz Microsoft Word/ lub podobny – celem wykonywania zadań

Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

Rejestracja

Rejestracja prowadzona jest do 20 czerwca br.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@tarnowo-podgorne.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! liczba miejsc jest ograniczona.

Program szkolenia:

 1. Etapy procesu skutecznej sprzedaży.
 2. Tajniki technik sprzedaży.
 3. Komunikacja werbalna a niewerbalna.
 4. Analiza potrzeb klienta.
 5. Parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie.
 6. Model PCK.
 7. Utrzymywanie relacji z klientami, w tym analiza posprzedażowa.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną widzę z zakresu sprzedaży, analizy potrzeb klienta, prezentacji oferty handlowej zgodnej z modelem PCK oraz propozycją wartości, zamknięcia sprzedaży. Celem szkolenia jest przede wszystkim przygotowanie uczestników szkolenia do owocnej pracy z klientem, której efektem jest doprowadzenie do zawarcia transakcji kupna -sprzedaży. Poprzez udział w szkoleniu uczestnik doskonali/ nabędzie umiejętności wykonywania zadań profesjonalnego sprzedawcy, obejmujące m.in. proces prowadzenia rozmów z klientem z wykorzystaniem technik sprzedaży; przeprowadzania analizy sytuacyjnej firmy i otoczenia, opracowania planu działania, wypracowania propozycji wartości zgodnie z  modelem PCK; metody badania potrzeb klienta; prowadzenia sprzedaży i postępowanie na wypadek zgłoszonych niezgodności z umową, pozyskania lojalnych klientów.

Prowadząca:

Magdalena Robaszkiewicz – absolwentka Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzania i marketingu oraz Inżynierii jakości i ergonomii. Właściciel firmy Consulting Coaching Business (CCB). Ponad 24 lat doświadczenia w realizacji profesjonalnych usług doradczych i szkoleniowych dla sektora MMSP i korporacji, związanych z: analizą rynku, klasteringiem, aktywnych technik sprzedaży, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, sporządzaniem planów marketingowych, biznes planów, szacowaniem przychodów przy jednoczesnym określaniu kosztów inwestycyjnych, kształtowaniem modeli biznesowych, wdrażaniem, utrzymywaniem i ciągłym doskonaleniem systemów zarządzania jakością. Wykładowca akademicki w zakresie strategii biznesowych, przedsiębiorczości, systemów zarządzania jakością, procesów sprzedażowych, zarzadzania marketingowego, strategii e-marketingowych. Specjalizacje: zarządzanie marketingowe (również online) i jakościowe, procesy sprzedażowe, systemy zarządzania jakości (audytor, pełnomocni SZJ, specjalista KAIZEN, TQM, TPM, Lean Manufacturing i Lean Management), organizacja i zarządzanie. Konsultant Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 2005 do 2013 roku. Członek kapituły Konkursu Gospodarczo – Samorządowego HIT Wielkopolska od 2006 roku. Wiceprzewodnicząca Rady Koordynacyjnej Punktów Konsultacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Wielkopolsce (przez 4 lata). Przez wiele lat koordynator licznych projektów twardych, jak i miękkich. Doświadczenie praktyczne w kontrolingu i monitoringach firm, instytucji, uczelni wyższych, które pozyskały dofinansowanie inwestycyjne.