Zakończenie funkcjonowania programu pomocowego COVID

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu informuje o zakończeniu funkcjonowania programu „Polskie środki antykryzysowe Covid-19.

Komisja Europejska wydała oświadczenie, zgodnie z którym nie zamierza przedłużać Tymczasowych ram covidowych poza ich obecną datę wygaśnięcia.

Treść oświadczenia

Oznacza to, że program Polskie środki antykryzysowe COVID-19 – program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych na podstawie Ordynacji podatkowej przestaje obowiązywać od 1 lipca 2022r.

W konsekwencji pomoc publiczna na podstawie ww. programu może być udzielana do 30 czerwca 2022r. a termin spłaty odroczonego lub rozłożonego na raty podatku nie może być dłuższy niż 30 czerwca 2023r.

 

źródło: Krajowa Administracja Skarbowa w Poznaniu (materiał nadesłany)