Zorganizuj staż w swojej firmie

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza pracodawców do składania wniosków o organizację stażu w firmie.

W ramach stażu finansowanego z Urzędu Pracy, pracodawca może przyuczyć do pracy przyszłego zawodnika bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych. Urząd Pracy wypłaca stażyście stypendium.

Staż realizowany jest na podstawie umowy podpisanej między przedsiębiorcą a urzędem pracy, poprzedzonej złożeniem wniosku (w załączniku) przez przedsiębiorcę.

Warunkiem podpisania umowy jest deklaracja zatrudnienia po stażu na okres wskazany w zasadach ( w załączniku).

Przedsiębiorca może wskazać konkretnego kandydata na staż z pośród osób bezrobotnych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach, a także w siedzibie PUP pok. 110, telefoniczne (61) 8345 677 oraz elektronicznie: h.dawidziak@poznan.praca.gov.pl

Załączniki:
WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU
ZASADY ORGANIZACJI STAŻY

 

źródło: poznan.praca.gov.pl