Swadzim

Lokalizacja

  • północna strona drogi krajowej nr 92 (droga alternatywna dla autostrady A2 na przebiegu Poznań-Berlin|)
  • w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Miasta Poznania (droga ekspresowa S11)
  • około 8 km od lotniska Poznań Ławica.

Obecne użytkowanie

Rolne

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z istniejącym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod działalność:

  • handlową
  • usługową
  • rekreacyjną

Sąsiedztwo

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny aktywizacji gospodarczej (firma Auchan, Retail City, Decathlon, Leroy Merlin, Nico, Muszkieterowie.

Uzbrojenie

  • sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajdują się w granicach terenu – średnica rury 160 mm
  • sieć energetyczna – dostępna moc ok. 3 MW
  • sieć gazowa – znajduje się w granicach ulicy Poznańskiej; dostępna rura o średnicy 180 mm

Forma i tryb zbycia

Negocjacje (właściciel prywatny)

Oferta Inwestycyjna Swadzim – wersja PDF