Tarnowo Podgórne III

Lokalizacja

  • południowa strona drogi krajowej nr 92 (droga alternatywna dla autostrady A2 na przebiegu Poznań-Berlin)
  • około 7 km od obwodnicy miasta Poznania (droga ekspresowa S11)
  • około 20 km od lotniska Poznań – Ławica

Obecne użytkowanie

Rolne

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z istniejącym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod aktywizację gospodarczą oraz komunikację.

Sąsiedztwo

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny aktywizacji gospodarczej (firma Verhoeven Logistics Poland, MTC Gruntowski, Lidl Polska, Brenntag, Imperial Tabacco, Kraft Foods, Balma, Scania, Verkom).

Uzbrojenie

  • sieć wodociągowa znajduje się w granicach terenu – średnica rury 160 mm
  • sieć kanalizacyjna znajduje się w drodze przyległej do terenu – średnica rury 200 mm
  • sieć energetyczna – dostępna moc ok. 1 MW
  • sieć gazowa – znajduje się w granicach terenu – dostępna rura o średnicy Pede250, Pede160, PEde63

Forma i tryb zbycia

Negocjacje (właściciel prywatny)

Oferta Inwestycyjna Tarnowo Podgórne III – wersja PDF