Konferencja Odkodowany.pl

Samorządowcy i przedsiębiorcy w Tarnowie Podgórnym

30-31 marca 2022

Hotel 500, Tarnowo Podgórne

30 marca 2022

Prowadzący

Janusz Król

Janusz Król

Redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

Paneliści

Zygmunt Frankiewicz

Zygmunt Frankiewicz

Senator RP, Prezes Związku Miast Polskich

Wadim Tyszkiewicz

Wadim Tyszkiewicz

Senator RP, były Prezydent Nowej Soli

Szymon Ossowski

Szymon Ossowski

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Piotr Krzystek

Piotr Krzystek

Prezydent Szczecina

Program:

godz. 17:00 Konferencja Samorządowa „Samorząd terytorialny – dokąd zmierza?”

Prowadzenie:
Janusz Król, redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

Paneliści:
Zygmunt Frankiewicz, Senator RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Prezes Związku Miast Polskich
Wadim Tyszkiewicz, Senator RP, wiceprzewodniczący Komisji Samorządu i Administracji Państwowej, Prezydent Miasta Nowa Sól (2002-2019)
Szymon Ossowski, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina

godz. 19:30 Chwila rozrywki „Świat według Jachimka”
godz. 20:30 Kolacja

31 marca 2022

Wykład otwarcia: Dokąd zmierza Polska?

prof. Leszek Balcerowicz

prof. Leszek Balcerowicz

Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Ekonomista, były prezes Narodowego Banku Polskiego; wicepremier i minister finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej; profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; doktor honoris causa kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych; wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym Orderem Orła Białego.

Wystąpienie: Bezpieczeństwo to nie tylko czołgi i armaty. 7 kluczowych kwestii.

dr Sławomir Dudek

dr Sławomir Dudek

Główny Ekonomista i wiceprezes Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), think-tanku ekonomicznego założonego przez Leszka Balcerowicza. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia magisterskie) oraz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie obronił pracę doktorską. W 2020 r. powołany w skład Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP. Od 2020 r. członek władz Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Współpracuje z Instytutem Odpowiedzialnych Finansów. W latach 2020-2021 Główny Ekonomista Pracodawców RP, członek Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w Radzie Dialogu Społecznego, koordynator Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej przy Radzie Przedsiębiorczości. Od 2003 r. związany z Instytutem Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1996-2019 był pracownikiem Ministerstwa Finansów, gdzie m.in. kierował Wydziałem Symulacji i Prognoz Makroekonomicznych (2001-2008), a następnie zajmował stanowiska zastępcy dyrektora (2008-2012) i dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej (2012-2019). Zasiadał w radach nadzorczych Narodowego Funduszu Zdrowia, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Aplikacji Krytycznych.

Panel I

Narzędzia wsparcia dla inwestora i przedsiębiorcy w samorządzie w okresie wychodzenia z pandemii

Prowadzenie: Tomasz Telesiński, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Centrum Obsługi Inwestora

Paneliści

Michał Przepiera

Michał Przepiera

Zastępca Prezydenta Szczecina

Paweł Cieśliński

Paweł Cieśliński

Starosta Działdowski

Roman Kużel

Roman Kużel

Burmistrz Władysławowa

Natalia Walas-Marcinek

Natalia Walas-Marcinek

Prezes Zarządu Curtis Health Caps

Dariusz Grabowski

Dariusz Grabowski

Ruch Społeczny Powszechny Samorząd Gospodarczy

Panel II

Skuteczne techniki komunikacji i promocji w pandemii - nowa rzeczywistość i nowe rozwiązania dla biznesu i samorządów

Prowadzenie: Michał Lisiecki, ArtOfSale

Paneliści

Ludomir Handzel

Ludomir Handzel

Prezydent Nowego Sącza

Małgorzata Machalska

Małgorzata Machalska

Burmistrz Lubonia

Michał Balcerkiewicz

Michał Balcerkiewicz

Prezes Zarządu Fabryki Mebli Balma SA

Paweł Bugajny

Paweł Bugajny

Prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału

Wojciech Kruk

Wojciech Kruk

Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Warsztat I

Profesjonalna obsługa inwestora i przedsiębiorcy w samorządzie

Prowadzenie: Tomasz Telesiński, Anna Łohunko

Warsztat II

Skuteczne techniki promocji – Poziom Wyżej

Prowadzenie: Michał Lisiecki

Program:

godz. 9:00 Rejestracja gości
godz. 10:00 Powitanie gości
godz. 10:15 Wykład otwarcia: Dokąd zmierza Polska? – prof. Leszek Balcerowicz – Przewodniczący Rady FOR
godz. 11:15 Przerwa kawowa
godz. 11:30 Wystąpienie: Bezpieczeństwo to nie tylko czołgi i armaty. 7 kluczowych kwestii – dr Sławomir Dudek – Główny Ekonomista Fundacji FOR
godz. 11:45 Panel dyskusyjny I: Narzędzia wsparcia dla inwestora i przedsiębiorcy w samorządzie w okresie wychodzenia z pandemii.

Prowadzenie: Tomasz Telesiński, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Centrum Obsługi Inwestora

Paneliści:
Michał Przepiera, Zastępca Prezydenta Szczecina
Paweł Cieśliński, Starosta Działdowski
Roman Kużel, Burmistrz Władysławowa
Natalia Walas-Marcinek, Prezes Zarządu Curtis Health Caps
dr Dariusz Grabowski, Ruch Społeczny Powszechny Samorząd Gospodarczy

godz. 12:45 Przerwa kawowa

godz. 13:00 Panel dyskusyjny II: Skuteczne metody komunikacji i promocji w pandemii – nowa rzeczywistość i nowe rozwiązania dla biznesu i samorządów.

Prowadzenie: Michał Lisiecki, ArtOfSale

Paneliści:
Ludomir Handzel, Prezydent Nowego Sącza,
Małgorzata Machalska, Burmistrz Lubonia
Michał Balcerkiewicz, Prezes Zarządu Fabryki Mebli Balma,
Paweł Bugajny, Prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału,
Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

godz. 14:00 Obiad
godz. 15:00 Warsztaty równoległe

Warsztat I: Profesjonalna obsługa inwestora i przedsiębiorcy w samorządzie. Prowadzenie: Tomasz Telesiński, Anna Łohunko

Warsztat II: Skuteczne techniki promocji – Poziom Wyżej Prowadzenie: Michał Lisiecki

Kontakt

Biuro Konferencji

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

e-mail: konferencja@tarnowo-podgorne.pl

Informacji na temat konferencji udziela: Dagmara Orlik, tel. 61 8959 242

Organizatorzy