23 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy oraz projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Spośród złożonych wniosków przyznane zostaną 122 dofinansowania w maksymalnej kwocie 23.000 zł.

Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków a wnioski wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny będą przyjmowane:

  • w formie papierowej w kancelarii Urzędu pok.104,
  • w formie elektronicznej (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap).

Ścieżka przygotowania i przesłania dokumentacji wnioskowej w formie elektronicznej:

  • wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek i pozostałe dokumenty
  • zeskanuj wniosek, pobrane dokumenty i pozostałe załączniki
  • wybierz metodę przesłania dokumentacji:

1. przez praca.gov.pl wejdź na stronę https://www.praca.gov.pl > wybierz Wnioski o świadczenia i usługi z urzędu > pismo do urzędu (PSZ –PU) > postępuj zgodnie z instrukcją > prześlij pismo PSZ-PU do urzędu a wniosek i pozostałą dokumentację dodaj jako załączniki do tego pisma lub
2. przez e-puap wejdź na https://epuap.gov.pl > wybierz Katalog spraw > Sprawy ogóle Pisma do urzędu > wybierz Najczęściej załatwiane sprawy Pismo ogólne do podmiotu publicznego > postępuj zgodnie z instrukcją > prześlij pismo ogólne do urzędu a wniosek i pozostałą dokumentację dodaj jako załączniki do tego pisma.

Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu.

Informacje w ww. sprawie udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości telefonicznie pod numerem 61 8345-684, -702, -704 lub -718.

Zachęcamy także do skorzystania z możliwości konsultacji przygotowanych dokumentów w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00
Kontakt:
ul. Klasztorna 16 (wizyty osobiste po wcześniejszym umówieniu się)
powp@poznan.praca.gov.pl
61 853 21 86

 

źródło: poznan.praca.gov.pl