8 tys. zł w ramach bonu na zasiedlenie

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną do 30 r.ż. i zamierzasz podjąć pracę lu otworzyć działalność gospodarczą ponad 80 km od miejsca zamieszkania, możesz otrzymać środki na urządzenie się w nowym miejscu, w ramach tzw. bonu na zasiedlenie.

Szersze informacje o bonie, warunkach jego przyznawania i obowiązkach wynikających z otrzymanego bonu.

W 2021r. wartość przyznanego bonu na zasiedlenie wynosi 8 000 zł.

W załącznikach znajdują się szczegółowe zasady przyznawania bonu oraz wymagane wnioski.

Załączniki:
Zasady przyznawania bonu na zasiedlenie
Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie

 

źródło: poznan.praca.gov.pl