„Dotacja na Twoją firmę” – wznowienie naboru wniosków

14 czerwca 2021, od godziny 08:00 wznowiony zostanie nabór wniosków w projekcie „Dotacja na Twoją firmę„.

Zgodnie z przyjętym przez WARP Sp. z o.o  regulaminem, założeniem i intencją WARP Sp. z o.o. jest, aby bezzwrotną dotację na własną firmę otrzymały zróżnicowane grupy potrzebujących, po wznowieniu naboru przyjmowane będą wyłącznie wnioski dotyczące branży odnawialnych źródeł energii (bez względu na status na rynku pracy) lub składane przez osoby pracujące.

Przypominamy, że osoba pracująca w projekcie to osoba uboga pracująca (z wynagrodzeniem minimalnym), osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę krótkoterminową lub umowę cywilno-prawną z wynagrodzeniem nie większym niż 120% minimalnego wynagrodzenia brutto, a także zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną imigrant.

Jednocześnie działalność w ramach branży odnawialnych źródeł energii może być związana z m.in. ze sprzedażą i montowaniem paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, a także biogazowni, projektowaniem budynków pasywnych, czy też na przykład z wykorzystaniem technologii odzysku wody i ciepła.

WARP Sp. z o.o. będzie przyjmować wnioski w poniedziałek – 14 czerwca 2021r., w godzinach od 8:00 do 15:00.
W przypadku wpłynięcia 30 i więcej wniosków złożonych przez osoby pracujące oraz 5 i więcej wniosków złożonych przez osoby chcące założyć działalność w ramach branży OZE, nabór może zostać zakończony.

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Dotacja na Twoją firmę” – strona WARP Sp. z o.o.

 

źródło: warp.org.pl