Komunikat dot. dofinansowania na start z PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że od dnia 04.06.2022r. ulega zmianie warunek prawny ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Od ww. dnia obowiązywać będzie zapis, iż przedmiotowe środki mogą być przyznane osobie bezrobotnej albo opiekunowi osoby niepełnosprawnej, jeśli w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków pozostawali bez zatrudnienia i nie wykonywali innej pracy zarobkowej.

Wobec wprowadzonych zmian w przepisach dot. ubiegania się o przedmiotowe środki Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zachęca osoby zainteresowane uruchomieniem własnej działalności, których przerwa w zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej jest krótsza niż 3 miesiące do złożenia do dnia 03.06.2022r. kompletu dokumentów w sprawie ubiegania się o dofinansowanie.

Bieżący komunikat o naborze wniosków, Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, aktualny formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy. 

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu – informacje dot. naboru wniosków

 

źródło: poznan.praca.gov.pl