Komunikat PUP Poznań

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu poinformował, iż z dniem 09.12.2021r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski dotyczące przedmiotowych środków, które aktualnie są w posiadaniu tut.Urzędu w całości wyczerpują posiadane środki finansowe przeznaczone w bieżącym roku na udzielanie ww. formy pomocy.

 

źródło: PUP Poznań