Nowe wzory struktur JPK dostępne na ePUAP

Urząd Skarbowy Poznań – Jeżyce informuje, że 27 grudnia 2021 roku nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych z deklaracją, tj. JPK_V7M(2) dla rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K(2) dla rozliczeń kwartalnych zostały opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Zaktualizowane struktury plików uwzględniają zmiany prawne, które wchodzą w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku.

Zestawienie wprowadzonych zmian w strukturze plików jest dostępne na podatki.gov.pl w zakładce JPK_VAT z deklaracją w części „Pliki do pobrania”.

 

Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE)

Zestawienie wprowadzonych zmian w strukturze plików JPK_VAT.

 

źródło: Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce (materiał nadesłany)