Polski Produkt Przyszłości – weź udział w konkursie

Startuje 29 edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Na przedsiębiorców, instytuty badawcze i naukowe oraz uczelnie czekają nagrody o łącznej wartości aż 600 tys. zł. Projekty można zgłaszać do 6 grudnia. Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój.

Dla kogo?
PARP szuka oryginalnych i nowoczesnych rozwiązań, wyrobów i technologii, które z jednej strony będą ułatwiać nam codzienne funkcjonowanie, poprawić jakość życia, dbać o nasze zdrowie, ale też takich, które przyczyniają się do zmiany metod produkcji, zwiększają automatyzację procesów, wydajność produkcji czy przyczyniają się do ochrony środowiska.
Zgłaszany produkt powinien być innowacyjny, uczestnik zaś musi być właścicielem autorskich praw majątkowych do produktu.
Projekty zgłaszane do konkursu powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL), albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:
1. Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
2. Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
3. Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Nagrody dla laureatów:
Na zwycięzców XIV edycji konkursu czeka aż 600 tys. zł. Zwycięzca w każdej z 3 kategorii otrzyma nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł. Uhonorowany zostanie też symboliczną statuetką i dyplomem. Każdy z wyróżnionych, których może być nawet dwunastu, otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

Przyznawane są także nagrody specjalne za produkt:
• zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę, funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata,
• z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
• w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Dodatkowo instytucje reprezentowane w Kapitule Konkursu mogą przyznać własne nagrody. Wszyscy laureaci konkursu otrzymują prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości oraz wsparcie promocyjne, m.in. na stronie internetowej konkursu oraz jego organizatorów, w formie Katalogu prezentującego zwycięskie produkty, filmów, materiałów prasowych i innych materiałów informacyjnych związanych z konkursem.
Projekty do konkursu można zgłaszać do 6 grudnia br., do godz. 16:00.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Regulamin konkursu znajduje się w załącznikach wraz ze wzorem wniosku konkursowego oraz instrukcją jego wypełnienia.
Więcej informacji dotyczących konkursu dostępnych jest na stronie PARP. 

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Załączniki:

Regulamin Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Wzór wniosku konkursowego Polski Produkt Przyszłości

Instrukcja wypełniania wniosku konkursowego Polski Produkt Przyszlości

 

źródło: PARP (materiał nadesłany)