Pożyczka na kształcenie – nabór wniosków od 9 maja

Nieoprocentowana pomoc zwrotna nawet do 30 000 zł.

Otwarcie nowego nabory wniosków już 9 maja, o godz. 9:00

Celem projektu jest przetestowanie popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych trwające nie dłużej niż 2 lata (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Indywidualna osoba może ubiegać się o jedną lub kilka pożyczek, których suma nie przekroczy maksymalnej wartości 100 tys. zł w ciągu 3 lat trwania programu. Pożyczki są nieoprocentowane i nieobciążone żadnymi dodatkowymi kosztami (prowizjami, opłatami itp.).

Przyznawane są na konkretny cel i mogą stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów. Mechanizm zwrotny zakłada ich spłacanie w równych ratach, w cyklu miesięcznym, przy czym minimalna liczba rat (długość spłaty) to 12 miesięcy, a maksymalna to 36 miesięcy. Proces udzielenia pożyczki odbywa się online.

Złóż wniosek – link do platformy elektronicznej.