Pracodawco szukasz pracownika?

Pracodawco szukasz pracownika?  W 2023 roku możesz otrzymać środki finansowe na ten cel z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

W ofercie:
staże
refundacja części wynagrodzenia i składek społecznych – prace interwencyjne
dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie osób 50+
dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie młodych osób do 30 r.ż. – bony zatrudnieniowe
szkolenia kandydatów do pracy pod potrzeby firmy – trójstronne umowy szkoleniowe
– finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Terminy naboru wniosków zostaną ogłoszone na stronie poznan.praca.gov.pl

O ogłoszeniu naborów wniosków będziemy informować na bieżąco. zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej.