Przedsiębiorco, nie daj się oszukać!

Ministerstwo Rozwoju ostrzega przedsiębiorców o próbach wyłudzenia przez oszustów pieniędzy „na CEIDG”. Jednoczenie ponownie przypomina, że zarówno rejestracja nowootwartej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i poźniejsze dokonowanie zmian we wpisie, jest całkowicie bezpłatne.

Zapoznaj się z komunikatem Ministerstwa Rozwoju, który umieściciliśmy poniżej:

 

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

MR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

 

źródło: ceidg.gov.pl