Wsparcie w starcie – środki na założenie działalności gosp.

To doskonała wiadomość dla przyszłych przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Do tych regionów trafi w sumie ponad 2,5 miliona złotych na realizację Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie. – To jeden z tych projektów, które należy traktować jako misję Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Pomagamy tym, którzy stawiają w biznesie pierwsze kroki oraz tym, którzy szukają nowych rozwiązań – mówi Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Marcin Pawłowski.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości otrzymała dodatkową pulę środków finansowych na realizację Rządowego Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. To jeden z najpopularniejszych mechanizmów oferowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. Cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród osób, które zakładają nowy biznes i potrzebują kapitału, by go skalować i rozwijać.

• dla woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego łączna pula środków to 1.145.365,09 zł
• dla woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego łączna pula środków to 1.527.153,77 zł

Cele i możliwości

– Celem projektu „Wsparcie w starcie” jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie nowego miejsca pracy w firmie dla bezrobotnego, poszukującego pracy absolwenta lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej. To jest instrument finansowy o bardzo społecznym charakterze. Pomagamy tym, którzy tego wsparcia potrzebują, planują mnożyć kapitał rozwijać działalność i tworzyć miejsca pracy. To jest bardzo opłacalny mechanizm, bo pożyczki są niskooprocentowane, bez wkłady własnego i prowizji. Młody przedsiębiorca przychodząc do nas otrzymuje pomoc.

Kto może starać się o środki?

Każdy, kto nie jest zatrudniony i przez ostatnie 12 miesięcy nie miał swojej firmy. Szczególnie zapraszamy studentów, absolwentów szkół wyższych, zarejestrowanych bezrobotnych czy opiekunów osób niepełnosprawnych.

Aktualna maksymalna wartość pożyczki: 142.485,20 zł (jednostkowa wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)

Jak dodają przedstawiciele Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oprocentowanie pożyczki jest stałe, karencja może wynieść rok, a okres spłaty nawet siedem lat.

W ramach pożyczki można finansować zakup środków trwałych, urządzeń, środków transportu niezbędnych do prowadzenia działalności, a także zakup materiałów, towarów i usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dane kontaktowe:

woj. wielkopolskie