Zawieszenie przyjmowania wniosków na zatrudnienie pracownika

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zawiesza w bieżącym roku kalendarzowym nabory wniosków o organizację:
– prac interwencyjnych
– dofinansowania wynagrodzenia osoby 50+
– bonów zatrudnieniowych
– świadczeń aktywizacyjnych
– przyznania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej
osoby

Decyzja to jest spowodowana zrealizowaniem wsparcia dla zaplanowanej na rok 2022 liczby uczestników.

Nabory zostaną wznowione w 2023 roku po ogłoszeniu komunikatu o możliwości składnia deklaracji o współpracy i o naborze wniosków.
źródło: poznan.praca.gov.pl