Pozostałe czynności formalno-prawne

Biuro księgowe

W formularzu CEIDG należy wskazać, kto będzie prowadził dokumentację finansową firmy. Jeśli nie wiemy jeszcze w momencie wypełniania wniosku, z jakim biurem księgowym będziemy współpracować, to wybieramy opcję samodzielnego prowadzenia dokumentacji, a później nasz wpis aktualizujemy (podając dane biura księgowego).

Pieczątka

Wprawdzie nie istnieje żaden prawny wymóg wyrabiania pieczęci firmowych, to jednak jej posiadanie często okazuje się przydatne, a że jej uzyskanie nie stanowi wielkiego trudu ani kosztu, to warto się o taką pieczęć postarać. Na większości urzędowych druków i deklaracji znajduje się pole na pieczątkę, lecz jej użycie nie jest obowiązkowe. Można jej używać przy fakturach i na umowach handlowych, lecz również nie trzeba.

Jakie dane umieścić na pieczątce?

  • pełna nazwa firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy),
  • adres siedziby,
  • może być telefon, faks, e-mail,
  • REGON i NIP.

Skrzynka e-mail

Aby utrzymać porządek w firmowej korespondencji, warto założyć konto e-mail.