Dofinansowanie

Przedsiębiorcy, obok samorządów są obecnie największymi beneficjentami funduszy unijnych. Na ich rozwój latach 2014-2020 przeznaczono blisko 20 mld euro, z każdym rokiem jednak będzie coraz trudniej je zdobyć. Obecnie największy wachlarz wsparcia mają do dyspozycji mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w zakresie innowacji, ochrony środowiska czy też działań na rynkach zagranicznych. Warto się więc zastanowić w jakim obszarze chcemy rozwijać firmę, bo od tego zależy poziom wsparcia, jakie będzie można uzyskać oraz ścieżka wnioskowania.
Zobacz również: instrumenty finansowe w ramach programów COSME, Horyzont 2020, LIFE i EaSI