Dofinansowanie

W nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027 fundusze skierowane będą do sektora MŚP, start-upów i indywidualnych innowatorów, a środki zostaną przeznaczone między innymi na badania, innowacje, przedsiębiorczość, infrastrukturę, klimat i ochronę środowiska, energetykę, cyfryzację, edukację i sprawy społeczne.
Podział środków nastąpi wg przybliżonej metodologii którą zastosowano w budżecie 2014-2020, czyli ok. 60% funduszy unijnych zostanie rozdysponowane na poziomie krajowym a pozostałe 40% trafi do marszałków 16 województw na Programy Regionalne.

Ponadto nadal można skorzystać z preferencyjnych pożyczek unijnych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej oraz z instrumentów finansowych rynku pracy.