Zakładanie jednoosobowej działalności gosp.

Polecamy Państwa uwadze warsztaty organizowane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, działający przy PUP Poznań.

Pierwszy warsztat: „Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej” odbędzie się w poniedziałek, 7 czerwca 2021 r.,

w godz. 16.30 – 20.30

Harmonogram warsztatu:

1.Wprowadzenie do tematu „własnej firmy” – pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy.

2. Działalność nierejestrowana.

3. Obowiązujące akty prawne.

4. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – krótka charakterystyka. Wady i zalety poszczególnych form prawnych.

5. Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej:

 •  omówienie druku CEIDG-1 (wpis do CEIDG, zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej oraz likwidacja firmy),
 • NIP – Urząd Skarbowy,
 • REGON – Urząd Statystyczny,
 • rejestracja firmy przez internet – Profil Zaufany ePUAP.

6. Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS:

 • zgłoszenie do ZUS – omówienie obowiązujących druków,
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

7. Obowiązki przedsiębiorcy wobec US:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych – wybór formy opodatkowania,
 • kasa fiskalna w działalności gospodarczej.

8. Procedura rejestracji spółki cywilnej.

 

Drugi warsztat „Obowiązki przedsiębiorców w noworejestrowanych firmach” odbędzie się we wtorek 8 czerwca 2021 r.,  w godz. 17.00 – 21.00

Harmonogram warsztatu:

1. Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym – rodzaje form opodatkowania, od czego zależy trafny wybór.
2. Podatek VAT – podjęcie decyzji o wyborze lub rezygnacji

 • mechanizm działania podatku VAT
 • dodatkowe dokumenty składane

3. Definicja kosztów uzyskania przychodów – co może być kosztem przedsiębiorcy, a co nie.
4. Rozpoczęcie księgowań w księdze dostosowanej do wybranej formy opodatkowania podatkiem dochodowym:

 • rozpoznanie pierwszych operacji gospodarczych, które powinny być ujawnione w księdze,
 • dokumentowanie kosztów,
 • rodzaje kosztów, data zaliczenia w ciężar kosztów,
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

– cechy składnika majątku,
– metody amortyzacji podatkowej,
– remont, modernizacja, a ulepszenie

5. Leasing – metoda optymalizacji podatkowej.

 • podstawowe typy i pojęcia,
 • leasing operacyjny i finansowy,
 • leasing samochodów osobowych.

6. Wybór programu fakturującego do wystawiania dokumentów sprzedaży.

 • zapoznanie się z wymogami dotyczącymi prawidłowo wystawianych faktur sprzedaży.
 • oznaczanie faktur kodami Grup Towarowo-Usługowych (GTU),
 • Co to jest wykaz podatników VAT,
 • Płatność transakcji powyżej 15 000 zł.,
 • Co to jest podzielona płatność i kogo dotyczy?,
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w PIT i w VAT,
 • Przychody zwolnione z opodatkowania w kontekście dotacji bezzwrotnych,
 • Obowiązki roczne podatników w zakresie rozliczenia podatku dochodowego.

Warsztaty odbędą się z wykorzystaniem platformy zoom. Przy czym, istnieje możliwość zapisu tylko na jeden warsztat.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach, prosimy o przesyłanie zgłaszań na adres: doradztwo@poznan.praca.gov.pl