Obowiązki przedsiębiorców w noworejestrowanych firmach-5.10

We wtorek, 5 października, odbędzie się warsztat online pn. „Obowiązki przedsiębiorców w noworejestrowanych firmach”, organizowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości działający przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Warsztat odbędzie się w godzinach 17:00-21:00.

 

Harmonogram warsztatu przedstawia się następująco:

1. Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym – rodzaje form opodatkowania, od czego zależy trafny wybór.
2. Podatek VAT – podjęcie decyzji o wyborze lub rezygnacji

  • mechanizm działania podatku VAT
  • dodatkowe dokumenty składane

3. Definicja kosztów uzyskania przychodów – co może być kosztem przedsiębiorcy, a co nie.
4. Rozpoczęcie księgowań w księdze dostosowanej do wybranej formy opodatkowania podatkiem dochodowym:

  • rozpoznanie pierwszych operacji gospodarczych, które powinny być ujawnione w księdze
  • dokumentowanie kosztów – rodzaje kosztów, data zaliczenia w ciężar kosztów
  • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

– cechy składnika majątku,
– metody amortyzacji podatkowej,
– remont, modernizacja, a ulepszenie

  • leasing – metoda optymalizacji podatkowej

– podstawowe typy i pojęcia
– leasing operacyjny i finansowy
– leasing samochodów osobowych

5. Wybór programu fakturującego do wystawiania dokumentów sprzedaży
6. Zapoznanie się z wymogami dotyczącymi prawidłowo wystawianych faktur sprzedaży – oznaczanie faktur kodami Grup Towarowo-Usługowych (GTU)
7. Co to jest wykaz podatników VAT.
8. Płatność transakcji powyżej 15 000 zł.
9. Co to jest podzielona płatność i kogo dotyczy?
10. Moment powstania obowiązku podatkowego w PIT i w VAT.
11. Przychody zwolnione z opodatkowania w kontekście dotacji bezzwrotnych.
12. Obowiązki roczne podatników w zakresie rozliczenia podatku dochodowego.

Warsztaty odbędą się z wykorzystaniem platformy zoom.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach, proszone są o zgłoszenia bezpośrednio na adres: doradztwo@poznan.praca.gov.pl

Polecamy!

 

źródło: poznan.praca.gov.pl