O gminie

Gmina Tarnowo Podgórne – dobrze się tu inwestuje, pracuje, mieszka i wypoczywa.

U podstaw wzorcowego rozwoju naszej gminy leżą przemiany ustrojowe, które zaszły w Polsce na początku lat 90 – tych. Uwolnienie mechanizmów rynkowych w gospodarce, samorządność w życiu społecznym, wolność wyboru pozwoliły wykorzystać szansę, która się pojawiła. Mechanizmy demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wyłoniły grupę samorządowych liderów, których efekty działalności są wzorem dla innych gmin. Sukces gminy był możliwy dzięki wykorzystaniu posiadanych warunków w połączeniu z tworzeniem szans rozwoju istniejących i nowych przedsiębiorstw. Najważniejszym okazało się umiejętne wykorzystanie wielkiego atutu gminy, tj. jej położenia. Bliskość Poznania, przechodząca przez gminę międzynarodowa trasa nr 92, łatwy dojazd do zachodniej granicy Polski spowodowały, że gmina Tarnowo Podgórne mogła być atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych inwestorów. Aby stało się to realne władze gminy zdecydowanie postawiły na inwestowanie w tworzenie warunków rozwoju gospodarczego – przede wszystkim przestrzenne i infrastrukturalne przygotowanie terenów do zagospodarowania. W efekcie z roku na rok wzrasta liczba podmiotów gospodarczych – zarówno dużych fabryk znanych koncernów, jak i małych lokalnych przedsiębiorstw. Rozwój gospodarczy to w konsekwencji napływ nowych mieszkańców, to kolejno coraz większe do zaspokojenia ich potrzeby życiowe, czyli konieczność rozwoju dalszych podmiotów gospodarczych sektora usług. To również większe obowiązki dla gminy i potrzeba wyższego  poziomu usług publicznych – oświatowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, dbałości o przyrodę i środowisko naturalne. Z drugiej strony osiągnięcia mieszkańców i efekty gospodarcze firm stwarzają trwałą bazę dochodów gminy w perspektywie czasu, pozwalającą na swobodne realizowanie przez nią obowiązkowych zadań własnych. Tak więc stworzenie warunków rozwoju spowodowało „samonapędzający się” mechanizm gospodarczy. Dzisiaj Tarnowo Podgórne jest gminą, w której obok siebie działa wielki przemysł i duża liczba małych dynamicznych, przedsiębiorstw, w której bardzo dba się o rozwój oświaty, o ofertę kulturalną i sportowo – rekreacyjną, w której obok obszarów wielkoprzemysłowych jest obszar chronionego krajobrazu.

Zobacz także:

Historia

Gospodarka

Turystyka

Cele strategiczne

Statystyki

Wójt Gminy

Czynniki sukcesu

Mobilizacja społeczna