Baza instytucji okołobiznesowych

Co to są instytucje okołobiznesowe?

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), to podmioty non-profit, które oferują usługi z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w bardzo szerokim zakresie.

W Polsce istnieją 3 rodzaje instytucji około biznesowych (IOB):

Instytucje biznesowe

Dostarczają usługi finansowe, które są dostosowane do innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, ułatwiają nowo powstałym przedsiębiorcom oraz firmom bez historii kredytowej dostęp do finansowania działalności.

Ośrodki przedsiębiorczości

Do działań tych ośrodków zaliczamy głównie działania promocyjne i inkubacje przedsiębiorczości, aktywizacje regionów dotkniętych kryzysem i wspieranie małych firm.

Ośrodki innowacji

Głównymi działaniami tych placówek są działania promocyjne i innowacyjne dla inkubacji przedsiębiorstw, aktywizacja i współpraca biznesu z nauką, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych.

Zadania instytucji otoczenia biznesu:

  • udzielanie informacji
  • promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości
  • szkolenia, doradztwo
  • organizacja kontaktów nauki z biznesem
  • preinkubacja
  • badanie potrzeb przedsiębiorstw i rynku w zakresie innowacji
  • wspomaganie rozwoju i tworzenie elastycznych form dofinansowania innowacyjnych pomysłów
  • transfer technologii, usługi B+R
  • promocje osiągnięć instytucji naukowych
  • zarządzanie własnością intelektualną w instytucjach sektora B+R

W najnowszym badaniu ośrodków innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zostały zidentyfikowane 42 parki technologiczne, 23 inkubatory technologiczne, 41 centrów transferu technicznego oraz 24 akademickie inkubatory przedsiębiorczości – łącznie 130 instytucji, które wspierają rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości.

Na portalu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) znajdziesz informacje na temat poszczególnych typów instytucji.

Link do strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Instytucje otoczenia biznesu (woj. wielkopolskie):

Instytucje otoczenia biznesu (Gmina Tarnowo Podgórne):