Dofinansowanie

Rozpoczęcie działalności gospodarczej – skąd pozyskać środki?

Coraz więcej mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne decyduje się na własną działalność gospodarczą. Są to nie tyle osoby, które mają problem ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy, ale przede wszystkim te, które postanawiają zacząć pracować na własny rachunek. Z roku na rok przybywa przedsiębiorstw w naszej gminie. Już teraz jest ich ponad 5700. Zdecydowaną większość stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa – blisko 98%.

Osoba, która planuje rozpocząć działalność gospodarczą i nie ma w tym celu wystarczających środków własnych może starać się o dofinansowanie z kilku źródeł. Mogą to być dotacje unijne przyznawane przez instytucje regionalne i krajowe lub też pochodzące z urzędu pracy w ramach Funduszu Pracy. Dofinansowanie z urzędu pracy jest niewątpliwie ułatwieniem dla osób, które są gotowe na otwarcie własnej firmy, ale ich sytuacja na rynku pracy jest trudna, zaś dotacje z Unii Europejskiej są przede wszystkim formą pomocy dla osób, które mają nowatorski pomysł na własny biznes. Takie bezzwrotne dotacje są obecnie najbardziej popularnym i poszukiwanym sposobem zewnętrznego finansowania otwarcia działalności gospodarczej, jednak ich pozyskanie nie jest już takie proste i dostępne dla każdego. Wiąże się bowiem z koniecznością spełnienia dodatkowych kryteriów naboru. Coraz bardziej popularne stają się w związku z tym pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach.

Istnieją też inne rozwiązania. Można na przykład udać się po wsparcie do ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, które działają w obszarze inkubacji, oferując infrastrukturę, doradztwo, wsparcie finansowe jak i transfer wiedzy. Jesteś studentem lub absolwentem? Skieruj swoje kroki do akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Zaoferują Ci pomoc ekspertów i minimum formalności przy zakładaniu firmy. A jeśli Twój pomysł jest innowacyjny i wyróżnia się na tle branży, możesz zwrócić się o pomoc do Aniołów Biznesu, którzy zainwestują kapitał w Twój projekt w zamian za część udziałów.
Listę przykładowych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz transferu technologii, działających w naszym regionie zamieszczamy poniżej:

Poznański Park Naukowo Technologiczny
Nickel Technology Park sp. z o.o.
Eureka Technology Park
Nobel Tower
Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy
Preinkubator Akademicki Uniwerystetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej
Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
SpeedUp Iqubator
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Dział Transferu Technologii Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Instytut Logistyki i Magazynowania
Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji
Akademickie Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej
Wielkopolski Instytut Jakości
LMS DigitalFarm – kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć marketingowych
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Fundacja Przedsiębiorczości