Zachęty inwestycyjne

Wysokość podatku dla przedsiębiorców w Gminie Tarnowo Podgórne

Uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXII/540/2020 z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2020r., poz. 9048)

  • 22,35 zł. /m² powierzchni użytkowej – od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
  • 0,82 zł./m² powierzchni -od nieruchomości niezabudowanej/ gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków;
  • 2% wartości początkowej budowli – obliczanej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.